Biostyle, insanın da biyolojik bir varlık olduğu, diğer canlı ya da cansız varlıklarla birlikte doğa dediğimiz yapıyı oluşturduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşturulmuş bir yaşam biçimidir. Doğadaki tüm bileşenler birbirleri ile etkileşim halindedir. Yani birisinde olacak bir iyileşme diğer bileşenleri etkileyebileceği gibi yine birisinde meydana gelen bozulma da diğer tüm bileşenleri etkilemektedir. Biostyle, bu etkileşimin farkına varmak ve bu farkındalığı korumaktır.

İnsan doğanın ve diğer canlıların üstünde değil onlarla bir ve eşit bir seviyede bulunur. İnsanın gelişmiş özelliklerinin olması ve diğer canlıları manipüle ediyor olması bu gerçeği değiştirmez.

Eğer insan doğanın bir parçası olduğu gerçeğini unutup doğayı sömürmeye devam ederse geriye ne doğa ne de insan kalacaktır.

Doğa insan olmadan yaşar ama; insan doğa olmadan yaşayamaz.