bayzengin.com

Bu sitenin amacı biyoloji bilimini öğretmek ve yine insanın biyolojik bir varlık olduğuna vurgu yaparak diğer canlılar ve çevre ile barış içinde yaşamasını sağlamaktır.Bu amaç doğrultusunda lise öğrencilerine ve biyolojiye ilgi duyan herkese yönelik BIONOTES TR modülü ile ders notları ve biyoloji çalışma yöntemleri sunulmuştur. İngilizce bilenler ve IB, IGCSE, SAT gibi sınavlara hazırlananlar için ve İngilizce öğrenmek isteyenler için BIONOTES EN modülü yardımcı olacaktır. Biyoloji kendine has özellikleri olan sözel ifadelerin ve Latince ya da Yunanca kelimelerin çok fazla olduğu ama öğrenmesi eğlenceli bir bilim dalıdır. Kendine has özelliklerinden dolayı yine kendine has özel tekniklerle öğrenilmesi ve öğretilmesi gerekir. Bu gereklilik ve ihtiyaçtan yola çıkarak geliştirdiğimiz biyoloji öğretim rehberi niteliğinde olan BIOTERMIN modülümüz ders planları ve çalışma yaprakları ile öğrenci ve öğretmenlerimize yardımcı olacaktır. Biyoloji bilmeden insanın doğanın bir parçası olduğunu ve evrimsel süreçler sonucu oluştuğunu anlaması pek kolay olmamaktadır. İnsanın doğa ile içi içe ve diğer canlılarla eşit ve bir bütünü oluşturacak şekilde yaşaması için rehber niteliğinde olan ve bir yaşam biçimi sunan BIOSTYLE modülü insanın doğanın bir parçası olduğuna vurgu yaparak “İNSAN DOĞA OLMADAN YAŞAYAMAZ” mottosuyla doğaseverlerin hizmetine sunulmuştur. Sadece biyoloji değil diğer konularda da fikirlerimizi, sorunlara çözüm yollarımızı ifade edeceğimiz ARTICLES bölümü özgün, çözüm odaklı ve “GÜZEL AMAÇLA KONUŞ” mottosuyla görüşlerinize açık bir şekilde sunulmuştur. Hatta bu modül altında tarafımızca yazılan bazı şiirlere de yer verilecektir. PRODUCTS modülü ise zamanla oluşacak kitap, dergi, çalışma yaprakları ya da diğer bazı ürünlerin tanıtımı için kullanılacaktır. BIONOTES modüllerinde BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME tekniğine göre tasarlanmış biyoloji notlarını bulabilirsiniz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *